רישום בית הכנסת ואנשי הקשר:
פרטי הגבאי:

פרטי איש קשר נוסף:

פרטים על בית הכנסת:

מספר חדרים [עדיף לצרף תרשים]:

מספר המתפללים בבית הכנסת חול:

מספר המתפללים בבית הכנסת בשבת:

כןלא
אני מעוניין אך ורק באבטחת בית הכנסת על ידי בקרה של חברת שמירה, התקנת לחצן מצוקה ומצלמות.

פרטים של מגישי הבקשה לקורס הכשרת מאבטחים. (נא לשלוח רק בקשות של אנשים הנמצאים בבית הכנסת בקביעות):

מועמד ראשון לקורס:

האם שירתת בצבא:


מועמד שני לקורס:

האם שירתת בצבא:


מועמד שלישי לקורס:

האם שירתת בצבא: